มหาวิทยาลัยจีนก่อตั้งสถาบันวิจัยนวนิยายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยนวนิยายวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศมหาวิทยาลัยเสฉวนร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเสฉวน ประกาศก่อตั้งสถาบันวิจัยนวนิยายวิทยาศาสตร์จีนขึ้น ภายในการประชุมนวนิยายวิทยาศาสตร์นานาชาติ จีน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน

วรรณคดีและวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเสฉวนจะเป็นผู้บริหารสถาบันดังกล่าว โดยจะมุ่งวิจัยนวนิยายวิทยาศาสตร์ทั้งของจีนและต่างประเทศสถาบันนวนิยายวิทยาศาสตร์แห่งนี้จะฝึกฝนทีมนักวิจัยอายุน้อยไปจนถึงวัยกลางคน ในด้านวรรณคดี วัฒนธรรม การสื่อสาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเสฉวนเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดนวนิยายวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยของประเทศจีน โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนวนิยายวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยแล้วหลายคน ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่แปลและเขียนคำวิจารณ์นวนิยายวิทยาศาสตร์มากมาย

Edit